Logowanie do systemu badania LAMAinDiab

E-mail
Hasło
Instrukcja

Kontakt w sprawach merytorycznych
e-mail: agnieszka.butwicka@umed.lodz.pl
arkadiusz.michalak@umed.lodz.pl

Kontakt w sprawach technicznych
e-mail: lamaindiab.it@umed.lodz.pl
tel. 42 272 53 86, 885 246 300